16. a 17. září - Dolní Beřkovice - Dny evropského dědictví

Rücklovy léčivé sluneční lázně - Pomůžete mi najít další kopule?

Kontaktujte mě, prosím: karl.tichy@seznam.cz

Rücklovy léčivé sluneční lázně - Pomůžete mi najít další kopule?
Rücklovy léčivé sluneční lázně - Pomůžete mi najít další kopule?
Rücklovy léčivé sluneční lázně - Pomůžete mi najít další kopule?
Rücklovy léčivé sluneční lázně - Pomůžete mi najít další kopule?

Karel Tichý: Lobkowiczové dolnobeřkovští

Politický, kulturní a hospodářský význam české šlechty a její soužití s občanskou společností na příkladu panství Dolní Beřkovice

kniha - Karel Tichý: Lobkowiczové dolnobeřkovští kniha - Karel Tichý: Lobkowiczové dolnobeřkovští
kniha - Karel Tichý: Lobkowiczové dolnobeřkovští
Knihu lze zakoupit například osobně na obecním úřadu Dolní Beřkovice nebo přes obchod trhknih.cz
Nejnovější informace najdete také na nové stránce na Facebooku, kterou můžete sledovat.
V zámku a v podzámčí

Kompletní program na dny EHD v Dolních Beřkovicích lze stáhnout zde v elektronické verzi.Confluens č. 12 - Regionální muzeum Mělník 2022

Vlastivědný sborník Mělnicka vychází každé dva roky a navazuje na dlouholetou tradici vydávání periodika v letech 1938-1941.
Confluens v pořadí dvanáctý je opět společným dílem Regionálního muzea Mělník a Státního okresního archivu Mělník. Najdete v něm také příspěvek o beřkovském klášteru. Je možné zakoupit ho v pokladně Regionálního muzea Mělník za cenu 300 Kč.

Informace muzea o uvedení
Reportáž z uvedení

Klášter v Dolních Beřkovicích

sobota 4.9.2021 ve 13.30 hodin


pondělí 28.9.2020 ve 13 hodin

Sousedské odpoledne u příležitosti umístění restaurované sochy Ježíše Krista na kříži do Svatováclavské kapličky v Dolních Beřkovicích

pondělí 28.9.2020 ve 13 hodin

Odpoledne bude moderovat Daniela Brůhová a mimo jiné uvede příspěvek restaurátorky Anny Bradnové. Dále zazní ukázky z oratoria Kázání na hoře - texty z Matoušova evangelia zhudebněné Markem Šlechtou v podání zpěváka a kytaristy Tomáše Ludvíčka. Na závěr požehná kříži pan farář Brousil z Roudnice nad Labem.

Odpoledne pokračuje v Salonu Bondy 0039 promítáním videí, které se vztahují ke kapličce, zvonu a soše.

Na akci spolupracují
Obecní úřad a klub Oáza Dolní Beřkovice,
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem, Restaurátorský ateliér Anny Bradnové
kniha Ladislava Husárka

připravovaný titul - Lobkowiczové dolnoběřkovští
připravovaný titul - Lobkowiczové dolnoběřkovští

Sousedské setkání u příležitosti výročí navrácení zvonů do kapličky sv. Václava v Dolních Beřkovicích 28.9.2019
Sousedské setkání u příležitosti výročí navrácení zvonů do kapličky sv. Václava v Dolních Beřkovicích
sobota 28. září 2019 od 14.00h

program před kapličkou:
koncert spirituálů a gospelů v podání dua T‘N’T
program v čp. 39 po koncertu:
možnost poslední prohlídky výstavy výtvarného díla Stanislavy Bártlové
Akce probíhá za podpory Obecního úřadu Dolní Beřkovice

28.9.2018 - dopoledne

28.9.2018 - odpoledne4.8.2018 - beseda s Leopoldou Dobrzenskou

4.8.2018 - beseda s Leopoldou Dobrzenskou
Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského

Letošní sté výročí od založení československé republiky bude připomínáno snad v každém koutě Česka. I naše obec Dolní Beřkovice bude mít „malé“ výročí – 700 let o první známé písemné zmínce, které bude doprovázeno řadou akcí během druhé poloviny roku. Se stým výročím si připomínáme především vlastenecké činy jednotlivců, politiků, hospodářů a vojáků, kteří už dlouho před rokem 1918 připravovali základy nové republiky, která nebyla samozřejmostí ještě v roce 1918. Význam slova vlastenectví v dnešní době nutně musí být něco jiného než tomu bylo v době světové války a dokonce i za období první republiky, kdy jsme se sice osamostatnili od nenáviděného Rakouska, ale pomalu jsme si začali uvědomovat, že nejsme v Evropě sami. Vlastenectví není ani český nacionalismus a vlastenčení mnoha dnešních frustrovaných Čechů. Po světových válkách jsme dnes součástí desítky let budovaných základních evropských institucí Evropské unie a NATO, které nejsou nějakou samozřejmostí a které si nesmíme nechat vzít. Česko je Evropská unie a Česko je NATO.

Evropská UNIE a CZ NATO

V roce 1918 nastoupil učitelskou službu v Beřkovicích jakýsi Antonín Milinovský, po němž existuje rozsáhlá fotografická sbírka na skleněných destičkách. Mnohé z nich obsahují zajímavé živé pohledy z života vojáků první světové války, které Milinovský zaznamenal na svůj fotoaparát. Některé vybrané fotografie Vám krátce představuji. Krabice starých skleněných desek jsem před několika léty odkoupil z jednoho fotoateliéru v Mělníku, kam se z Beřkovic před dvaceti lety dostaly. Fotoarchiv učitele Milinovského je v současnosti v péči archivu kronikáře na Obecním úřadě, kam si myslím, že také patří. Tématický záběr Milinovského fotodokumentace je rozsáhlý. Zobrazuje hospodářský život na venkově v levobřežní nížinaté části Mělnicka na začátku 20. století – práce na poli, běžný život venkovanů a oslavy svátků, ale zachycuje například i interiéry jeho školního bytu. Většinu lze lokalizovat i díky přiloženým popiskům Milinovského.

Antonín Milinovský se narodil v Příbrami 7. června 1882. Po absolvování učitelského ústavu nastoupil v roce 1901 jako učitel do Vliněvsi. Potom působil v Mlazicích, Zálezlicích, Vrbně, Křivenicích a v Hostíně. 22. července 1914 v předvečer vyhlášení války jako mnoho jiných mužů nastoupil ke svému pěšímu pluku číslo 102 (Infanterieregiment Nr. 102) do Benešova a odtud putoval na srbské bojiště, kde byl u Valjeva raněn. Z italského bojiště se vrátil nemocen a po pobytu v Herkulových lázních byl klasifikován „C“ a okresním školským úřadem vyreklamován k nastoupení školní služby v Hostíně. Začátkem roku 1918 učil již v Dolní Beřkovicích, kde byl 1. července 1931 jmenován zastupujícím a od 1. července 1932 ředitelem školy. 1. července 1938 byl dán do výslužby. V roce 1923 založil a vedl beřkovskou Pamětní knihu, kterou opatřil i vlastními obrázky. Velmi rád maloval. Mnoho domácností Beřkováků a Vliněváků zdobí dodnes jeho obrazy. Jeho bratr Filip byl akademickým malířem. Druhým kronikářem byl Antonín Červinka, který o něm vzpomíná, jak celé prázdniny ve svém podkrovním pokojíčku pilně psal svou kroniku. Milinovský také miloval hudbu, učil na klavír a režíroval místní divadlo. Zemřel 23. února 1954 a pochován je ve Vliněvsi.

Vojáci na fotografiích jsou oblečeni do uniformy zavedené v roce 1908. Seznamy příslušníků útvaru se ve Vojenském ústředním archivu v Praze údajně nedochovaly. Ve Vliněvsi na návsi a na vliněvském hřbitově jsou celkem dva pomníky připomínající oběti světových válek. V současné době se v Česku branná povinnost v době krize vztahuje na muže a ženy ve věku od 18 do 60 let. Nechť nám ale mobilizace ještě dlouho spí…

Titulní strany z Pamětní knihy – s laskavým svolením obecního úřadu v D. Beřkovicích.

K. T.

Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského Vzpomínka na beřkovského učitele Antonína Milinovského

Fotografie ve větším rozlišení ke stažení - ZIP - 36 MB.
FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY

FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
FOTOGALERIE Z ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY10.9. odhalení pamětní desky
10.9. a 11.9. Dolní Beřkovice a VlíněvesKAREL TICHÝ: DOLNÍ BEŘKOVICE A VLINĚVES NA POHLEDNICÍCH

obálka DOLNÍ BEŘKOVICE A VLINĚVES NA POHLEDNICÍCH DOLNÍ BEŘKOVICE A VLINĚVES NA POHLEDNICÍCH - OBSAH KNIHY
KAREL TICHÝ: PŘÍBĚH NÁROŽNÍHO DOMU ČP. 42 V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

Za historií jednoho domu je skrytý příběh několika „osobností“, jejichž osudy jsou často neuvěřitelně podobné, mnohdy se i prolínají a jakoby se měly někdy setkat. V příbězích zároveň rezonuje „modrá krev“ místní staročeské šlechty Lobkowiczů, která se prolne v nějaké formě snad každou kapitolou. Součástí knihy je osobité vyprávění jednoho z obyvatel domu - Johna A. Wollmana - o jeho útěku z ČSR v roce 1949, jeho životě v Austrálii a Kalifornii a jeho návratu do Čech. Původně o své životní cestě psal pro svého syna Petra a vnuka Connora, kteří vyrůstají v Americe. Chtěl jim stručně a jasně přiblížit, jak a odkud do Ameriky přišel. Neměl sebemenší tušení, že by se jeho příběh mohl dostat někdy do ČSR natožpak do Beřkovic, kde vlastně začíná jeho vyprávění.

Informace o knize na karl.tichy@seznam.cz.obálka PŘÍBĚH NÁROŽNÍHO DOMU ČP. 42 V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH Karel Tichý před domem 42 s knihou PŘÍBĚH NÁROŽNÍHO DOMU ČP. 42 V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCHKAREL TICHÝ: OD PŘÍVOZU K CUKROVARU

historie technických staveb obce Dolní Beřkovice

Knihu lze zakoupit na Obecním úřadu v Dolních Beřkovicích, cena 480 Kč.
Článek a fotogalerie o slavnostním uvedení knihy dne 27.2.2016 ve Vliněvsi.

Autor knihy uvítá názory, vzpomínky pamětníků a fotografie - karl.tichy@seznam.cz

obálka Od přívozu k cukrovaru / první kniha o Dolních BeřkovicíchOd přívozu k cukrovaru / pozvánka na slavnostní uvedení první knihy o Dolních Beřkovicích

Pozvánka z webu obce Dolní Beřkovice


Aktualizace webu 11.10.2020